Upisi


Upisi traju tijekom cijele godine do popunjavanja grupa.

Upisi u šk. god. 2015./2016. traju od 1. rujna 2015. do 11. rujna 2015. od 09-19.00 sati.

Početak nastave: 14. rujna 2015.